Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://www.coolcas.nl/) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Informatie

CoolCas Airconditioning streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat CoolCas Airconditioning niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. CoolCas Airconditioning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van de informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen CoolCas Airconditioning en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

CoolCas Airconditioning garandeert niet dat e-mails die aan CoolCas Airconditioning worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. CoolCas Airconditioning heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. CoolCas Airconditioning aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van CoolCas Airconditioning zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat CoolCas Airconditioning daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.